Kominické práce poskytujeme především stálým zákazníkům z Žďáru nad Sázavou, Přibyslavi, Ždírce nad Doubravou, Hlinska, Poličky, Svratky a přilehlého okolí. Nové zakázky přijímáme pouze po předchozí dohodě. Působíme i ve vzdálenějších lokalitách, nebo Vám doporučíme prověřené kolegy.

 Provádíme jak preventivní činnost - běžnou pravidelnou kontrolu a čištění, tak i specializované činnosti jako revize, zkoušení a pasportizaci komínů, ale i stavebně technickou činnost jako vložkování, frézování a stavbu nových komínů.

 Provádíme kontrolu kotlů značek ATMOS a ROJEK dle zákona 201/2012 Sb.

 Díky více než 25 leté praxi, soustavnému vzdělávání v oboru kominictví a používání kvalitních systémových výrobků nabízíme na naše činnosti nadstandartní záruky.

Kdy a proč se provádí revize, kdy stačí kontrola?

§ 3 Vyhlášky 34/2016 Sb.

Revize spalinové cesty

(1) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.


V ostatních případech stačí provést kontrolu, před provedením kontroly nebo revize musí být spalinová cesta vyčištěna.

 


Seznam kominíků - revizních techniků

Odkaz na oficiální aplikaci vyhledavače revizních techniků spalinových cest bez kontaktních údajů zde 

Na tomto odkazu si můžete ověřit i moji kvalifikaci pro provádění revizí spalinových cest pod číslem 064/36-024/2013  

rasberrys

Z novodobé historie

Od roku 2011 mohou provádět revize spalinových cest (což je souhrnné označení pro všechny varianty odvodu spalin ze spotřebičů paliv do volného ovzduší) pouze držitelé živnostenského listu kominictví, kteří zároveň úspěšně složili zkoušku profesní kvalifikace kominík - revizní technik spalinových cest. 

V novodobé historii se první zkoušky konaly v roce 1993, kdy bylo možno získat titul revizní technik komínů. Tyto zkoušky pořádalo nejprve samotné Společenstvo kominíků pro své členy, později je spolupořádalo s Institutem výchovy a bezpečnosti  práce v Brně, kde bylo možno získat i kvalifikaci revizní technik - specialista bezpečnosti práce.  Účastnici zde museli prokázat odborné znalosti nejen z oboru kominictví, ale i pracovního lékařství, ergonomie, bezpečnosti práce... Získání kvalifikace revizní technik nebylo až konce roku 2009 zákonnou povinností, nýbrž prestižní záležitostí, přesto se ho opakovaně po pěti letech účastnilo úspěšně více než 350 kominíků. Od roku 2010, po vydání nového prováděcího předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb. se stala prvníautorizovanou osobou pro zkoušky získání profesní kvalifikace Hospodářská komora a odborným garantem Společenstvo kominíků ČR. Od roku 2016 je autorizujícím orgánem Ministerstvo vnitra.